01 lutego, 2020

Rusza nabór do stowarzyszenia Pogoria Morsuje


Czołem Morsy!

Zgodnie z zapowiedziami otwieramy nabór :) Jeżeli chcesz przystąpić do stowarzyszenia, to zapoznaj się ze statutem oraz pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację członkowską. Na 3 najbliższych morsowaniach (czyli 2., 9. i 16.  lutego) obecni członkowie stowarzyszenia będą udzielali swoich rekomendacji - szykuj się na zanurzenie BEZ NEOPRENÓW! Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz tego zrobić, to głowy zanurzać nie musisz - ale to jedyny wyjątek.

Tylko na podstawie CZYTELNIE i prawidłowo wypełnionej deklaracji (zawierającej wymagane dane, zgody i wspomnianą rekomendację DWÓCH OBECNYCH członków klubu) zarząd będzie mógł pozytywnie rozpatrzyć prośbę o przyjęcie do stowarzyszenia.

[EDYTOWANE 13.02.2020]
W odpowiedzi na prośby o przedłużenie zapisów nabór będzie trwał do 23.02 włącznie :) Równocześnie przypominamy, że chodzi o zapisy do stowarzyszenia dla osób, które z nami już morsują. Świeżaków to nie dotyczy, do rozpoczęcia przygody z zimowymi kąpielami nie trzeba nic wypełniać; najpierw spróbuj morsowania, przyjdź na kilka spotkań i dopiero wtedy zdecyduj, czy chcesz wstąpić do klubu.


Wyciąg ze statutu:
§ 11.
  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
  2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
  3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Wysokość składki rocznej dla nowych członków to 100 złotych w pierwszym roku (zawiera w sobie opłatę za czapkę klubową oraz ubezpieczenie), 70 złotych w latach kolejnych. Szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane mailem do osób, które zostały przyjęte do stowarzyszenia.

Pobierz i przeczytaj STATUT 

Pobierz, wydrukuj (najlepiej dwustronnie) i wypełnij DEKLARACJĘ

Obydwa dokumenty są w formacie PDF.

Zarząd stowarzyszenia Pogoria Morsuje
Dąbrowa Górnicza, 01.02.2020

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz